Valberedningens förslag till styrelse 2023

Valberedningen i Boule Diagnostics AB föreslår årsstämman 2023 att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Torben Jørgensen, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt till styrelseledamöter samt nyväljer Torben Jørgensen till styrelsens ordförande.

Torben Jørgensen har lång erfarenhet som VD i internationellt kommersiella verksamheter inom Life Science, bland annat inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Torben har varit en central del av Biotage AB lyckosamma internationella expansion under sin tid som VD. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Biotage och Genovis samt styrelseledamot i Medistim AS och Advanced Instruments PLC. Torben har varit styrelseledamot i Boule sedan 2021, är född 1952 och har examen (B.Sc) från Copenhagen Business School.

Valberedningen vill rikta ett stort tack till Yvonne Mårtensson för betydelsefulla insatser som styrelseordförande och ser fram emot hennes fortsatta bidrag som ledamot i Boule.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Boules webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2023 samt deras motiverade yttrande kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande, ulf.hedlundh”at”svolder.se, tfn. +46 (0)8-440 37 70
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46
 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 12:15 CET.


Valberedningens förslag till styrelse i Boule Diagnostics 230324

  • Prenumurera på våra nyheter